Scroll to top

промяна в Instagram


Tag

Планира се голяма промяна в Instagram?

Планира се голяма промяна в Instagram?

Очаква се през 2020 г. да бъде направена фундаментална промяна в Instagram, Facebook и WhatsApp. Това са трите най-използвани приложения в България, а и по целия свят.

instastarltd януари 13, 2020